Over Stichting Sint voor elk kind

Stichting Sint voor elk kind richt zich op kinderen van gezinnen die leven op (of onder) bijstandsniveau in Lelystad. Veelal komen zij niet toe aan culturele en sociale activiteiten en raken daarmee sociaal geïsoleerd. Deze kinderen missen kansen en kunnen bijvoorbeeld niet meedoen met tradities zoals Sinterklaas.

Elk kind in Lelystad

In Lelystad gaat het om zo’n 1700 kinderen van 0 – 12 jaar, waarvan 1200 in de leeftijd van 4 – 10 jaar.

Wij geloven dat elk kind in Lelystad in staat moet worden gesteld deel te kunnen nemen in de maatschappij voor zijn/haar ontwikkeling, voor plezier, samen zijn, contact en eigenwaarde. Meedoen, culturele en creatieve ontwikkeling is belangrijk voor ieder kind, ongeacht afkomst, inkomen of maatschappelijke positie.

Het bestuur

Margreet Horselenberg (burgemeester van Lelystad 2006-2016) had bijzondere aandacht voor deze speciale groep kinderen en nodigde enkele maatschappelijke partners, waaronder Rotary, JCI Flevoland en Theater Agora uit om in samenwerking met andere organisaties en bedrijven ook voor deze kinderen een geslaagd Sinterklaasfeest mogelijk te maken. Niet alleen een bezoek van de Goedheiligman en een mooi cadeau maar juist ook een culturele belevenis. Sinds 2016 mogen wij ook fijn samenwerken met de huidige burgemeester van Lelystad Ina Adema die ook jaarlijks aanwezig is op het feest.

Alle bestuursleden en de vele vrijwilligers zetten zich geheel vrijwillig en belangeloos in voor deze stichting.

Foekje van Dijk

Wilco Noteboom

Joke Hoekstra

Maaike van der Voort

Annemiek Schaap

Stefanie Weersing

Informatie over onze stichting

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 635 66 419, RSIN 855 295 107.

Het Comité van Aanbeveling staat onder auspiciën van oud- burgemeester Margreet Horselenberg.

Bekijk ook onze documenten:

Doneer nu